Site icon NA-ME | FRP Grating, Cover, Plate, Profile

Kimyasal Dayanım Tablosu

Kompozit Izgara (CTP Izgara) Kimyasal Dayanımları

Kompozit Izgara (FRP-CTP Izgara), üretimlerinde kullanılan ve ortama göre çeşitlilik gösteren hammaddeler ve katkı maddeleri sayesinde kimyasallara karşı yüksek mukavemet gösterirler. Aşağıdaki tabloda kimyasalın konsantrasyon oranına uygun olan hammadde ve bu hammaddenin hangi derecelere kadar dayanım gösterdiği gösterilmiştir.

Kimyasal Konsantrasyon (%) O-Ftalik Reçine I-Ftalik Reçine Vinil Ester Reçine
Asetik Asit/ Acetic Acid 0-25 25 35 95
Aseton/ Acetone 0-10 20 NR NR
Aluminyum Klorür/ Aluminium Chloride Saturated 45 50 100
Amonyum Hidroksit/ Ammonium Hydroxide 5 NR 25 65
Amonyum Sülfat/ Ammonium Sulfate All 45 50 100
Baryum Klorür/ Barium Chloride Saturated 50 45 100
Benzen/ Benzene 100 NR NR NR
Benzin/ Gasoline 100 NR NR 45
Benzoic Acid All 50 50 100
Benzil Alkol/ Benzyl Achocol All 25 25 NR
Bira/ Beer All NR 55 50
Borik Asit/ Boric Acid Saturated 50 50 90
Civa/ Mercury 100 55 60 100
Çinko Klorür/ Zinc Chloride Saturated 50 50 100
Çinko Sulfat/ Zinc Sulfade All 50 50 100
Deniz Suyu/ See Water 45 50 NR
Deterjanlar, Sulfane/ Detergens, Sulfonated All 45 45 90
Dizel Yakıt/ Diesel Fuel 100 30 35 100
Etil Alkol/ Ethyl Alchocol 10 30 30 50
50 20 25 40
Etilen Glikol/ Ethylene Glycol All 20 35 90
Formaldehit/ Formaldehyde All NR NR 50
Formik Asit/ Formic Acid 10 25 35 80
Gaz Yağı/ Kerosene 100 40 30 80
Glukoz/ Glucose All NA 60 100
Hidrobromik Asit/ Hydrobromic Acid 0-25 50 50 80
Hidroklorik Asit/ Hydrochloric Acid 20 20 25 40
Hidrojen Peroksit/ Hydrogen Peroxide 20 Vol. NR NR 65
Hint Yağı/ Castor Oil 100 75 70 100
Kadmiyum Siyanür/ Cadmium Cyanide All NR NR 80
Kalsiyum Hidroksit/ Calsium Hydroxide 100 20 35 80
Kalsiyum Nitrat/ Calsium Nitrate All 50 50 100
Kalsiyum Oksit/ Calsium Oxide All/ 20 35 80
Kalsiyum Sülfat/ Calsium Sulphate Saturated 50 50 95
Karbondioksit/ Carbondioxide Saturated 50 50 65
Karbonik Asit/ Carbonic Acid Saturated 50 50 80
Karbonmonoksit/ Carbonmonoxide Gas 75 70 80
Kostik/ Caustic (See.Sodium Hydroxide – Bknz.Sodyum Hidroksit)
Klorlü Su/ Chloride Water Saturated NR 25 100
Ksilen/ Xylene 100 30 NR 25
Laktik Asit/ Lactic Acid 44 50 55 100
Magnezyum Sulfat/ Magnesium Sulfate All 45 50 95
Maleik Asit/ Maleic Acid All 45 45 90
Metil Alkol/ Methyl Alchocol 100 30 25 NR
Nafta, Aromatik/ Naphta, Aromatic 100 30 25 NR
Nikelaj Çözeltisi/ Nickel Plating Solution 45 45 80
Nitrik Asit/ Nitric Acid 5 45 45 65
35 NR NR 40
Oleik Asit/ Oleic Acid 100 50 50 100
Perklorik Asit/ Perchloric Acid 10 NR 20 65
Fosforik Asit/ Phosphoric Acid 50 50 50 90
Potasyum Klorur/ Potassium Chloride All 50 45 90
Potasyum Hidroksit/ Potassium Hydroxide 1-10 NR NR 60
Potasyum Sülfat/ Potassium Sulfate All 50 45 90
Sodyum Karbonat/ Sodium Carbonate 10 NR 20 80
Sodyum Klorur/ Sodium Chloride All 50 50 100
Sodyum Hidroksit/ Sodium Hydroxide 50 NR NR 75
Sodyum Sulfat/ Sodium Sulfate All 50 45 100
Sulfirik Asit/ Sulphuric Acid 0-25 50 60 90
76-80 NR NR 40
80 NR NR NR
Tannik Asit/ Tannic Acid All 50 50 100
Ure/ Urea All NA NA 65
Sitrik Asit/ Citric Acid All 50 50 100
Su/ Water 45 50 100
Exit mobile version