İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Politikamız, kapasitesini artıran, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, ilgili birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

 

BAŞVURU SÜRECİ

İşe başvuru süreçleri, mevcut açık pozisyonlar için www.kariyer.net ve www.iskur.gov.tr üzerinden, genel başvurular için ise ik@na-me.com.tr adresine gönderilecek detaylı özgeçmiş ile gerçekleşmektedir.

 

İŞ GÖRÜŞMELERİ

Başvurularının değerlendirilmesi olumlu sonuçlanan adaylarla mülakat süreci başlatılır. İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisinin mülakat sürecini eğer gerekiyorsa uygulamalı mülakat takip eder. Mülakat kriterleri mesleki ve teknik bilgiler beraberinde kurum kültürüne uygunluk, analitik düşünme, yaratıcılık ve ekip çalışmasına yatkınlık gibi başlıkları içerir. Süreci olumlu tamamlayan adayların işe giriş süreci işyeri hekimimizin talep edeceği işe giriş için gerekli sağlık taramalarının yapılması ile başlamış olur.