Kimyasal Dayanım Tablosu

KİMYASAL KONSANTRASYON (%) O-FTALIK REÇİNE
TYPE 'ORTHO'
I-FTALIK REÇİNE
TYPE 'ISO'
VINIL ESTER
TYPE 'VINYL'
Maksimum Çalışma Sıcaklığı ( oC ) Maksimum Çalışma Sıcaklığı ( oC ) Maksimum Çalışma Sıcaklığı ( oC )
Asetik Asit/ Acetic Acid 0-25 25 35 95
26-50 NR 25 80
Aseton/ Acetone 0-10 20 NR NR
Aluminyum Klorür/ Aluminium Chloride Doygun Çözelti 45 50 100
Amonyum Klorür/ Ammonium Chloride Doygun Çözelti 45 50 100
Amonyum Hidroksit/ Ammonium Hydroxide 5 NR 25 65
Amonyum Sülfat/ Ammonium Sulfate TÜMÜ 45 50 100
Baryum Klorür/ Barium Chloride Doygun Çözelti 50 45 100
Benzen/ Benzene 100 NR NR NR
Benzin/ Gasoline 100 NR NR 45
Benzoic Acid TÜMÜ 50 50 100
Benzil Alkol/ Benzyl Achocol TÜMÜ 25 25 NR
Bira/ Beer TÜMÜ NA 55 50
Borik Asit/ Boric Acid Doygun Çözelti 50 50 90
Civa/ Mercury 100 55 60 100
Çinko Klorür/ Zinc Chloride Doygun Çözelti 50 50 100
Çinko Sulfat/ Zinc Sulfade TÜMÜ 50 50 100
Deniz Suyu/ See Water   45 50 100
Deterjanlar, Sulfane/ Detergens, Sulfonated TÜMÜ 45 45 90
Dizel Yakıt/ Diesel Fuel 100 35 30 100
Etil Alkol/ Ethyl Alchocol 10 30 30 50
50 20 25 40
Etilen Glikol/ Ethylene Glycol TÜMÜ 20 35 90
Formaldehit/ Formaldehyde TÜMÜ NA NA 50
Formik Asit/ Formic Acid 10 25 35 80
Gaz Yağı/ Kerosene 100 40 30 80
Glukoz/ Glucose TÜMÜ NA 60 100
Hidrobromik Asit/ Hydrobromic Acid 0-25 50 50 80
Hidroklorik Asit/ Hydrochloric Acid 20 20 25 40
Hidrojen Peroksit/ Hydrogen Peroxide 20 Hac. NR NR 65
Hint Yağı/ Castor Oil 100 75 70 100
Kadmiyum Siyanür/ Cadmium Cyanide TÜMÜ NR NR 80
Kalsiyum Hidroksit/ Calsium Hydroxide 100 20 35 80
Kalsiyum Nitrat/ Calsium Nitrate TÜMÜ 50 50 100
Kalsiyum Oksit/ Calsium Oxide TÜMÜ/ 20 35 80
Kalsiyum Sülfat/ Calsium Sulphate Doygun Çözelti 50 50 95
Karbondioksit/ Carbondioxide Doygun Çözelti 50 50 65
Karbonik Asit/ Carbonic Acid Doygun Çözelti 50 50 80
Karbonmonoksit/ Carbonmonoxide Gaz 75 70 80
Kostik/ Caustic (See.Sodium Hydroxide - Bknz.Sodyum Hidroksit)        
Klorlü Su/ Chloride Water Doygun Çözelti NR 25 100
Kıromik Asit/ Chromic Acid 20 NR NR 65
Ksilen/ Xylene 100 30 NR 25
Laktik Asit/ Lactic Acid 44 50 55 100
Magnezyum Sulfat/ Magnesium Sulfate TÜMÜ 45 50 95
Maleik Asit/ Maleic Acid TÜMÜ 45 45 90
Metil Alkol/ Methyl Alchocol 100 30 25 NR
Nafta, Aromatik/ Naphta, Aromatic 100 30 25 NA
Nikelaj Çözeltisi/ Nickel Plating Solution   45 45 80
Nitrik Asit/ Nitric Acid 5 45 45 65
35 NR NR 40
Oleik Asit/ Oleic Acid 100 50 50 100
Perklorik Asit/ Perchloric Acid 10 NR 20 65
Fosforik Asit/ Phosphoric Acid 50 50 50 90
Potasyum Klorur/ Potassium Chloride TÜMÜ 50 45 90
Potasyum Hidroksit/ Potassium Hydroxide 1-10 NR NR 60
Potasyum Sülfat/ Potassium Sulfate TÜMÜ 50 45 90
Sodyum Karbonat/ Sodium Carbonate 10 NR 20 80
Sodyum Klorur/ Sodium Chloride TÜMÜ 50 50 100
Sodyum Hidroksit/ Sodium Hydroxide 50 NR NR 75
Sodyum Sulfat/ Sodium Sulfate TÜMÜ 50 45 100
Sulfirik Asit/ Sulphuric Acid 0-25 50 60 90
76-80 NR NR 40
>80 NR NR NR
Tannik Asit/ Tannic Acid TÜMÜ 50 50 100
Ure/ Urea TÜMÜ NA NA 65
Sitrik Asit/ Citric Acid TÜMÜ 50 50 100
Su/ Water   45 50 100
 
KISALTMALAR
NR Tavsiye Edilmez/
NA Veri Bulunmuyor
Doy.. Doygun Çözelti
Tümü Tüm Konsantrasyonlar