+90 312 395 14 96 na-me@na-me.com.tr

Kompozit Izgara (CTP Izgara) Kimyasal Dayanımları

Kompozit Izgara (FRP-CTP Izgara), üretimlerinde kullanılan ve ortama göre çeşitlilik gösteren hammaddeler ve katkı maddeleri sayesinde kimyasallara karşı yüksek mukavemet gösterirler. Aşağıdaki tabloda kimyasalın konsantrasyon oranına uygun olan hammadde ve bu hammaddenin hangi derecelere kadar dayanım gösterdiği gösterilmiştir.

KimyasalKonsantrasyon (%)O-Ftalik ReçineI-Ftalik ReçineVinil Ester Reçine
Asetik Asit/ Acetic Acid0-25253595
Aseton/ Acetone0-1020NRNR
Aluminyum Klorür/ Aluminium ChlorideSaturated4550100
Amonyum Hidroksit/ Ammonium Hydroxide5NR2565
Amonyum Sülfat/ Ammonium SulfateAll4550100
Baryum Klorür/ Barium ChlorideSaturated5045100
Benzen/ Benzene100NRNRNR
Benzin/ Gasoline100NRNR45
Benzoic AcidAll5050100
Benzil Alkol/ Benzyl AchocolAll2525NR
Bira/ BeerAllNR5550
Borik Asit/ Boric AcidSaturated505090
Civa/ Mercury1005560100
Çinko Klorür/ Zinc ChlorideSaturated5050100
Çinko Sulfat/ Zinc SulfadeAll5050100
Deniz Suyu/ See Water4550NR
Deterjanlar, Sulfane/ Detergens, SulfonatedAll454590
Dizel Yakıt/ Diesel Fuel1003035100
Etil Alkol/ Ethyl Alchocol10303050
50202540
Etilen Glikol/ Ethylene GlycolAll203590
Formaldehit/ FormaldehydeAllNRNR50
Formik Asit/ Formic Acid10253580
Gaz Yağı/ Kerosene100403080
Glukoz/ GlucoseAllNA60100
Hidrobromik Asit/ Hydrobromic Acid0-25505080
Hidroklorik Asit/ Hydrochloric Acid20202540
Hidrojen Peroksit/ Hydrogen Peroxide20 Vol.NRNR65
Hint Yağı/ Castor Oil1007570100
Kadmiyum Siyanür/ Cadmium CyanideAllNRNR80
Kalsiyum Hidroksit/ Calsium Hydroxide100203580
Kalsiyum Nitrat/ Calsium NitrateAll5050100
Kalsiyum Oksit/ Calsium OxideAll/203580
Kalsiyum Sülfat/ Calsium SulphateSaturated505095
Karbondioksit/ CarbondioxideSaturated505065
Karbonik Asit/ Carbonic AcidSaturated505080
Karbonmonoksit/ CarbonmonoxideGas757080
Kostik/ Caustic (See.Sodium Hydroxide – Bknz.Sodyum Hidroksit)
Klorlü Su/ Chloride WaterSaturatedNR25100
Ksilen/ Xylene10030NR25
Laktik Asit/ Lactic Acid445055100
Magnezyum Sulfat/ Magnesium SulfateAll455095
Maleik Asit/ Maleic AcidAll454590
Metil Alkol/ Methyl Alchocol1003025NR
Nafta, Aromatik/ Naphta, Aromatic1003025NR
Nikelaj Çözeltisi/ Nickel Plating Solution454580
Nitrik Asit/ Nitric Acid5454565
35NRNR40
Oleik Asit/ Oleic Acid1005050100
Perklorik Asit/ Perchloric Acid10NR2065
Fosforik Asit/ Phosphoric Acid50505090
Potasyum Klorur/ Potassium ChlorideAll504590
Potasyum Hidroksit/ Potassium Hydroxide1-10NRNR60
Potasyum Sülfat/ Potassium SulfateAll504590
Sodyum Karbonat/ Sodium Carbonate10NR2080
Sodyum Klorur/ Sodium ChlorideAll5050100
Sodyum Hidroksit/ Sodium Hydroxide50NRNR75
Sodyum Sulfat/ Sodium SulfateAll5045100
Sulfirik Asit/ Sulphuric Acid0-25506090
76-80NRNR40
80NRNRNR
Tannik Asit/ Tannic AcidAll5050100
Ure/ UreaAllNANA65
Sitrik Asit/ Citric AcidAll5050100
Su/ Water4550100