+90 312 395 14 96 na-me@na-me.com.tr
Kompozit Izgara

CTP

(Cam Elyaf Takviyeli Polyester)

Nedir ?

CTP, cam elyafı ile takviye edilerek fiziksel ve kimyasal mukavemet değerleri artırılmış polyester veya vinil ester reçineden oluşan kompozit bir malzemedir. CTP metal, ahşap, cam, beton vb. gibi bir üretim malzemesi olup, kullanım amacına uygun değişik özelliklerin kolayca kazandırılabilmesi özelliği ile diğer üretim malzemelerine göre üstünlük gösterir. 

 • Amerika’da GRP (Glass Fiber Reinforced Plastic)
 • İngiltere’de FRP ( Fiber Glass Reinforced Plastic)
 • Fransa’da PRFV ( Plastique Renforce de Fibres de Verre)
 • Almanya’da GFK (Glasfaser Kunstsoffe)
 • İtalya’da PRFV (Plastici Rinforzati di Fibro di Vetro)
 • Türkiye’de CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) olarak adlandırılır.

Kompozit Izgara ayrıca CTP Izgara, FRP Izgara, plastik ızgara, polyester ızgara, fiberglas ızgara, pvc ızgara, plastik yer ızgarası, döküm ızgara veya kompozit levha, kompozit plaka, polyester plaka olarak da bilinirler.

Kompozit Izgara (CTP Izgara) Nedir ?

Döküm tipi CTP Izgaralar, açık kalıplama metodu ve ıslak laminasyon tekniği ile cam elyaf, reçine kimyasal katkılar ve pigment ile üretilir. Dökümü yapılan ızgaralar ısıtma ve soğutma prosesleri ertesinde kalıptan çıkartılır. Hammaddeleri sebebiyle CTP Izgaralar, hafif, anti-korozif, kimyasal ve mekanik dayanımı yüksek ve dielektrik malzemelerdir.

Kompozit Izgara Bileşenleri

Cam elyaf, reçine, kimyasal katkılar ve pigment CTP ızgaraların temel bileşenleridir. Bu bileşenlerin bir veya birkaçını değiştirerek ortam şartlarına uygun malzeme üretimi yapılabilmektedir.

 • Reçine

Döküm tipi CTP ızgaralarda kullanılan reçine, malzemeye yüksek kimyasal dayanım, esneklik ve UV dayanım özellikleri kazandırır. Malzemenin kullanılacağı ortam şartlarına uygun olarak, farklı reçine türleri kullanılmaktadır. Bu reçine tipleri 3 ana başlıkta incelenebilir; O-ftalik; genel kullanım amaçlı, İ-ftalik; kimyasal dayanım gerektiren ortamlarda, Vinil Ester; yüksek kimyasal dayanım gerektiren ortamlarda kullanılır.

 • Cam Elyaf

CTP ızgaralarda çok katmanlı ve sürekli cam elyaf kullanılır. Kullanılan cam elyaf lifleri ile ızgaralar yüksek fiziksel mukavemete sahip olur.

 • Kimyasal Katkılar

Reaksiyon gerçekleşmesi için kullanılması gereken kimyasalların yanında, döküm tipi CTP ızgaraların fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek amacıyla UV stabilizatör, alev geciktirici ve duman yoğunluğu azaltıcı katkılar kullanılır

 • Pigment

Döküm tipi CTP ızgaralar kullanılan pigmentler sayesinde istenen renklerde üretilebilir. Bu sayede renk faktörünün önemli olduğu mimari projelerde de rahatlıkla kullanılabilir.

 CTP Izgara, Kompozit Izgara Kullanmanın Avantajları:

 • Hafif:  Kompozit Izgaralar (CTP Izgaralar) metal alternatiflerine göre daha hafiftir, bu sayede montaj süresince makina gereksinimine ihtiyaç duyulmaz, işçilik ve ekipman maliyetleri azalır.
 • Korozyon Dayanımı:  Kompozit Izgaralar (CTP Izgaralar) kimyasal dayanım gerektiren ortamlarda anti-korozif özellik gösterir.
 • Yüksek Darbe Dayanımı: Kompozit Izgaralar (CTP Izgaralar)  içerdikleri cam elyaf sayesinde yüksek darbe dayanımına sahiptirler
 • Isıl Yalıtkanlık:  Döküm tipi Kompozit Izgaraların  (CTP Izgaraların)  ısıl geçirgenlikleri çok düşüktür.
 • Yalıtkanlık * : Kompozit Izgaralar (CTP Izgaralar) elektriği iletmezler. Elektrik izolasyonu gerektiren ortamlarda ve iş güvenliğinin önem arz ettiği yerlerde kullanılırlar. * İlave proseslerle elektrik iletkenliği kazandırılabilir
 • Kaymaz: Konkav ve kumlu yüzey çeşitleri ile kaymazlık özelliği kazandırılabilir. Yağlı ve ıslak zemin uygulamaları ile iş güvenliğinin önem arz ettiği yerlerde kullanılır.
 • Alev Geciktiricilik: Özel tip reçine ve kimyasal katkılar ile ızgaraların yanma karakteristiği değiştirilebilir.
 • Bakım Gerektirmez: Basınçlı su ile kolayca temizlenebilir. Renk üretim aşamasında verildiği için tekrar boya masrafı yoktur.
 • Uzun Ömürlü: Döküm tipi Kompozit Izgaralar (CTP Izgaralar)  sahip oldukları kimyasal ve fiziksel özellikler sayesinde alternatiflerine göre daha uzun ömürlüdür
 • Renklilik: RAL kataloğundan seçilen tüm ana renklerde üretilebilir. Özellikle mimari uygulamalar ve iş güvenliğinin önem arz ettiği yerlerde tercih edilir.

 

Kullanılan Sektörler:

 

 • Endüstriyel tesisler
 • Tersaneler ve gemiler
 • Arıtma tesisleri
 • Elektrik dağıtım ve trafo merkezleri
 • Petrol platformları
 • Gıda tesisleri
 • Kimya tesisleri
 • Tekstil fabrikaları
 • Askeri tesisler
 • Mimari yapılar
CTP Izgara

Kompozit Izgara Kullanım Alanları:

 

 • Platformlarda ve rampalarda
 • Yürüme ve kedi yollarında
 • Basamaklarda
 • İzole halı ve yalıtkan paspas kullanılan tüm alanlarda
 • Yükseltilmiş döşemelerde
 • Rögar ve menhol kapaklarında
 • Drenaj kanallarında
 • Kablo kapaklarında
 • Kaymazlık istenen alanlarda
 • Cephelerde kaplama malzeme olarak
 • Güneş kırıcı olarak
 • Yağmur suyu ızgarası olarak
 • Zemin ızgarası olarak
 • Fabrikalarda, endüstriyel tesislerde, gemilerde iş güvenliğnde

Teknik Bilgi

Kompozit (CTP-FRP) tüm dünyada; İnşaat, Kimya, Savunma, Denizcilik, Otomotiv, Havacılık ve Uzay, Tıp, Elektrik-Elektronik alanlarında uzun yıllardan kullanılmaktadır.

Cam takviyeli polyester (CTP), camelyafı ile taşıyıcı bir matriks reçinenin birleştirilmesi ile elde edilen kompozit bir malzemedir. Camelyafı takviyeli plastik, ortam koşullarına dayanıklı, esnek ama yeterli mekanik dayanıma sahip olmayan plastik (ör: polyester reçine) ile yüksek mekanik dayanımlı cam elyafının bir araya getirilmesi ile elde edilen üstün nitelikli bir kompozit mühendislik malzemesidir.

Reçine katkı malzemeleri ilave edilmiş termoset reçinelerin veya termoplastlarin elyaflar ile (cam,karbon, aramid vs.) veya dolgu malzemeleri takviye edilmesi ve bu karışımının belirli bir prosese tabi tutulması sonucunda sertleşmesi ile elde edilen ürünler kompozit malzeme olarak adlandırılır.

Saf haldeki reçinelerin (takviyelerle birlikte) katkı malzemesi ile sertleştirilmesi sonucu elde edilen kompozit ürünlerin mekanik mukavemet değerleri diğer plastiklere göre kıyaslanamayacak kadar yüksektir.

Kompozitleri oluşturan temel malzemeler polimerler, termosetler reçineler veya termoplast reçineler, takviye malzemeleri, katki malzemeleri ve dolgu malzemeleridir. Cam elyaf takviyesi ile fiziksel mukavemetleri arttırılmış kompozit malzemeler ahşap, beton, metal,cam gibi bir üretim malzemesi olup, kullanim amacına uygun degişik özelliklerin kolayca kazanılabilmesi özelliği ile diğer üretim malzemelerine göre üstünlük gösterir.

CTP malzemenin iki ana hammaddesi bulunmaktadır:

 • Doymamış polyester reçine
 • Cam elyaf

CTP üretiminde en yaygın olarak kullanılan doymamış polyester reçineler, takviyeli plastikler içinde termoset gurubunda yer alan reçinelerdir. El yatırması gibi basit kalıplama tekniklerden en karmaşık makineleşmiş kalıplama tekniklerine kadar her tür kalıplama tekniğine hitap eder.

Polyester reçineler, çok geniş bir kimyasal aileyi kapsar ve genel olarak dibazik asitlerle polihidrik alkollerin kondensasyon reaksiyonu sonucunda elde edilirler. Kullanılan dibazik asit türüne bağlı olarak, doymamış polyester reçineler, kompozitin genel amaçlı, kimyasal dayanımlı veya yüksek kimyasal dayanımlı olmasını sağlayacak şekilde “ortoftalik” , “izoftalik” veya “bisfenolik” olarak adlandırılır.

CTP üretiminde kullanılan camelyafı, kum, alumina, kireç taşı, kolemanit, kaolen… gibi geleneksel hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. Çok ince öğütüldükten ve homojen olarak karıştırıldıktan sonra, karışım yaklaşık 1600 C sıcaklıktaki ergitme fırınına verilmekte ve burada yavaş yavaş sıvı hale dönüşen cam eriyiği, platin / rodyum alaşımlı kovanlardan, bir sarma sistemi ile, yüksek hızda çekilmekte ve 10-25 mikron çapında elyaf olarak bobin haline getirilmektedir.

CTP, takviye malzemesi (camelyafı) ve taşıyıcı matriks’in (reçine) birlikte kalıplanması ile elde edilmektedir. Bu işlem, çok farklı metodlarla yapılabilirse de, prensip, camelyafının, taşıyıcı reçine ile, uygun bir şekilde “ıslatılması”dır. Polyester reçineler, kimyasal bir reaksiyon ile polimerize edilerek, sert, çözülmeyen, ergimeyen bir madde haline dönüştürülmektedir. CTP malzemenin kalitesi, (performansı), cam elyafı / reçine arasındaki bağın kuvveti ile doğru orantılıdır. Fiziksel performans, takviye malzemesi olan cam elyafının,

– CTP içindeki oranına

– CTP içindeki dağılımına

– CTP içindeki yönüne bağlıdır

Geleceğin yapı malzemesi olan Kompozit (CTP-FRP) ürünler geleneksel yapı malzemelerine göre birçok teknik üstünlüğe sahiptir.

Kompozit Izgara, CTP Izgara Kullanmak için Nedenleriniz

 • Yüksek Kimyasal dayanım: Orto-ftalik, iso-ftalik, vinil ester veya novalac vinil ester reçine sayesinde yüksek kimyasal ve korozyon dayanımı.
 • Hafif:  Kompozit ızgaralar, CTP Izgaralar, çelik ızgaralarının ağırlığının sadece dörtte biri kadardır, taşınması çok kolaydır, böylece taşıma ve yerine koyma maliyetleri düşüktür.
 • Yüksek Mukavemet: İçerdiği cam elyaf ve polyester sayesinde yüksek mukavemete sahiptir.
 • UV Dayanımlı: Eklenen kimyasallar sayesinde ızgaralar UV katkılı olarak üretilebilir.
 • Alev İlerletmez: Eklenen kimyasallar sayesinde ızgaralar alev geciktiricili, alev ilerletmez veya duman yaymaz şekilde üretilebilir.
 • Bakım Gerektirmez: CTP Izgaralar, bakım ve boya gerektirmez.
 • Alternatiflerine Göre Avantajlıdır: Paslanmaz çelik ızgara, metal ızgara, petek ızgara, çelik ızgara, döküm ızgara, demir ızgara, aluminyum ızgara, galvaniz ızgara, galvanizli ızgara, döküm ızgara, sfero döküm ızgara ve kapak, beton ızgara ve beton kapak göre dayanım, fiyat, maliyet ve bakım yönünden avantajlıdır.